Rika Entreprenad är ett dotterbolag till Rika AB som bildades 2004.

Våra huvudsakliga beställare är ledande medelstora till stora byggföretag, aktivt förvaltade fastighetsbolag samt bostadsutvecklare som verkar i Stockholmsområdet.

Långvariga kundrelationer är viktiga för oss. Vi strävar efter en personlig relation där vi tillsammans arbetar för god kvalitet, säker arbetsmiljö samt bra villkor.

Vi är medlemmar i Byggföretagen och Stockholms byggmästareförening.

Tillbyggnad - Djursholms slott - 2015

Rika Entreprenad AB
Org nr: 556924-1218
Fagerstagatan 7
163 53 Spånga
Mail: info@rikaab.se
Tel: 08-580 880 85

Fakturaadress PDF-fakturor
faktura@rikaab.se

Vi omfattas av omvänd skattskyldighet

Klicka här för utförlig leverantörsinformation