Djursholms slott – Resvervkraftsbyggnad

Beställare: Metrolit Byggnads AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projektstart: 2014

Färdigställande: 2015

Uppförande av ny reservkraftsbyggnad för Danderyds kommunhus.

Rika Entreprenad utförde:

  • Schakt och grundläggning.
  • Platsgjuten och murad grundmur samt betongvalv.
  • Murning samt puts av ytterväggar.
  • Takarbeten.
  • Återställning samt finplanering av mark.

Tel: 08-580 880 85 | E-post: info@rikaab.se