PrimeCar Sätra

Beställare: AB Sagax

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektstart: Januari 2016

Färdigställande: Maj 2016

650m2 outnyttjad yta med stora delar berg görs om till asfalterad uppställningsyta för hyresgäst.

Bergschakt, stödmur, asfaltering och stängsel utfördes i samverkan med hyresgästens verksamhet.

Tel: 08-580 880 85 | E-post: info@rikaab.se