Rankan 1 – Renovering stödmur

Beställare: AB Sagax

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektstart: 2017

Färdigställande: 2017

60m trasig stödmur byts ut mot ny L-stödsmur.

Rika Entreprenad utförde:

  • Rivning mur
  • Montage av L-stöd
  • Återställning av asfalt och grönytor

Tel: 08-580 880 85 | E-post: info@rikaab.se