S:t Botvid Kapell – Klocktorn

 

Beställare: Metrolit Byggnads AB

 

Rivning samt uppförande av nya 17m höga klocktorn.

Rika Entreprenad utförde:

Rivning av befintliga klocktorn samt demontage marmorplattor

Betongarbeten

Montage av marmorplattor

Tel: 08-580 880 85 | E-post: info@rikaab.se