Viksjö Centrum – Upprustning samt utbyggnad av befintligt centrum

Beställare: Lindqvist bygg AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektstart: Maj 2015

Färdigställande: Mars 2016

Upprustning av befintlig centrumbyggnad samt uppförande av 3st fristående butiksfastigheter.

Rika Entreprenad utförde:

  • Schakt och grundläggning.
  • Utfackningsväggar.
  • Undertakspanel.
  • VA-arbeten.
  • Återställning samt finplanering av mark.

Tel: 08-580 880 85 | E-post: info@rikaab.se